Từ 1/7/2022 sẽ ngưng thực hiện việc giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên du lịch

28/06/2022 200 0
Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, có quy định giảm 50% mức phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Như vậy, kể từ ngày 1/7/2022 mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ được thực hiện trở lại theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2028 của Bộ Tài chính.

Từ 1/7/2022 sẽ ngưng thực hiện việc giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên du lịch

Cụ thể, mức thu phí, lệ phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

1. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

b) Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

c) Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

2. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại):

a) Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻ;

b) Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ.

Phòng QLDL

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu