Lễ Giỗ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng lần thứ 188 sẽ được tổ chức vào các ngày 06 - 08/03/2023

06/03/2023 08/03/2023

Khu Di tích Đền thờ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng, ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình.

143 0

Nhằm thực hiện đạo lý của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nối tiếp và tri ân thế hệ những người đi trước có công khai hoang lập ấp, giữ yên bờ cõi Tổ quốc. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng lần thứ 188 năm 2023.


Lễ thỉnh sắc thần tại lễ giỗ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng (ảnh internet)

Theo đó, Lễ Giỗ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng diễn ra trong 03 ngày 06 - 07 - 08 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 15-16-17 tháng 02 âm lịch). Địa điểm: Tại Khu Di tích Đền thờ Thượng tướng Quận công Trần Văn  Năng, ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình. 

Các nghi lễ cổ truyền được tổ chức tại Đền thờ theo nghi thức truyền thống do Ban Tế tự Đền thờ thực hiện vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 07/3/2023 (nhằm ngày 16/02 âm lịch). Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 06/3 đến ngày 08/3/2023 (nhằm ngày 15/02 đến ngày 17/02 âm lịch) tập trung tại khu di tích Đền Thờ: Triển lãm ảnh, sách về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Huyện; Tổ chức các môn thi đấu thể thao, trò chơi dân gian; Trưng bày gian hàng sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương; Hội thi gói bánh Tét truyền thống.

Phòng QLDL

Bản đồ

Lịch trình mẫu