Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia - Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh

28/09/2023 29/10/2023

Khóm 6, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

1646 0

- Thời gian: Ngày 28-29/10/2023

- Địa điểm: Tại Di tích quốc gia - Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh

Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ

Lịch trình mẫu