Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

251A Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0277 3868 288

bonghonghotel@yahoo.com.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)