update

17/05/2022 388 0
Lễ hội Sen Đồng Tháp diễn ra từ ngày 19 – 21/5/2022. Lễ hội không chỉ để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, giao lưu, sáng tạo văn hóa, mà còn là cơ hội để kết nối – giao lưu của những người làm kinh tế về sen, của những người mong muốn mang sen giới thiệu với bạn bè quốc và thể hiện tấm lòng nhân dân Đất Sen Hồng luôn dang tay chào đón bạn về thăm và tham gia kể những câu chuyện “Sen ngày mới”.

Related Post

Sample Plan